Warning: Declaration of Extended_Walker_Category::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/votumsa/domains/odszkodowaniedlarolnika.pl/public_html/wp-content/themes/rolnik/functions.php on line 290
Odszkodowania dla rolników za szkody w budynkach
fb twitter gplus email yt
 • Historie rolników
 • OC rolników
 • odszkodowania dla rolników
 • Odszkodowanie po wypadku
 • Odszkodowanie z KRUS
 • Pomoc dla rolników
 • Ubezpieczenia rolnicze
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Odszkodowania dla rolników

  odszkodowania dla rolników

  Rolnik /

  Baza wiedzy /

  Odszkodowania dla rolników /

  Odszkodowania dla rolników za szkody w budynkach

  Odszkodowania dla rolników za szkody w budynkach

  odszkodowania dla rolników

  Gospodarstwo rolne to nie tylko grunty orne i leśne oraz sady, ale także budynki gospodarcze, inwentarskie, magazynowe, mieszkalne. Natomiast budynki w gospodarstwie rolniczym to obiekty, które są trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadają fundament i dach.

   

  Zgodnie z prawem budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolniczego i posiadające powierzchnię powyżej 20m2 muszą być ubezpieczone od ognia i innych zdarzeń losowych. Zatem ubezpieczenie budynków to obowiązek każdego posiadacza gospodarstwa rolniczego.

   

  Odszkodowania dla rolników z ubezpieczeń obowiązkowych

   

  Ubezpieczenie obowiązkowe budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego ma na celu zapewnienie odszkodowania dla rolników w wysokości, która odpowiada szkodzie, jaką poniósł ich właściciel. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie tych szkód i rodzajów zdarzeń, które są wskazane w umowie ubezpieczenia.

   

  Z tytułu ubezpieczenia budynków rolniczych przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych w postaci:

  • ognia,
  • huraganu,
  • powodzi,
  • podtopienia,
  • deszczu nawalnego,
  • gradu,
  • opadów śniegu,
  • uderzenia pioruna,
  • eksplozji,
  • obsunięcia się ziemi,
  • tąpnięcia,
  • lawiny,
  • upadku statku powietrznego.

   

   

  Wypłata odszkodowań dla rolników

   

  Po zgłoszeniu szkody zakład ubezpieczeń, z którym została zawarta umowa ubezpieczeniowa, ma wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od dnia zawiadomienia go o powstaniu szkody. Bywają jednak sytuacje, kiedy konieczne jest wyjaśnienie okoliczności mających wpływ na odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń lub wysokość szkody. Wtedy termin wypłaty może być wydłużony. Jednak odszkodowanie dla rolników musi być wypłacone najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym było możliwe wyjaśnienie tych okoliczności.

   

  dla rolników odszkodowania

   

  Warto wiedzieć, że termin likwidacji szkody nie może przekroczyć 90 dni. Jeśli zakład ubezpieczeń nie wypłaci odszkodowania w ustawowym terminie, poszkodowany może domagać się zapłaty odsetek.

   

  Jak uzyskać odszkodowanie za zniszczone budynki rolnicze?

   

  W sytuacji, kiedy z powodu wcześniej wymienionych zdarzeń, dojdzie do uszkodzenia ubezpieczonych, należy niezwłocznie zawiadomić zakład ubezpieczeń. Należy w miarę możliwości zabezpieczyć mienie, aby nie dopuścić do powiększenia szkody. Chodzi przykładowo o pokrycie plandeką uszkodzonego dachu, aby nie dopuścić do zalania pomieszczeń budynku czy też zmagazynowanych zapasów,. Jeśli to możliwe – warto pompować wodę z zalanych pomieszczeń itp. Jeśli ubezpieczyciel uzna, że nie zadbałeś należycie o to, by straty były jak najmniejsze, może odmówić pokrycia wszystkich kosztów związanych z uszkodzeniami. Zatem jest to bardzo istotne.

   

  W większości wypadków oględziny powołanego przez ubezpieczyciela rzeczoznawcy przeprowadzane są w przeciągu kilku dni od dnia powiadomienia zakładu ubezpieczeń o szkodzie. Ustal z nim, jakie czynności porządkowe możesz wykonać przed tą wizytą. W niektórych przypadkach przed wykonaniem niezbędnych czynności porządkowych, np. wynoszeniem z budynku zalanych ruchomości, zapasów, przemieszczaniem i składowaniem elementów uszkodzonego budynku, wystarczające może być samodzielne wykonanie dokumentacji zdjęciowej.

   

  Odszkodowanie za pożar

   

  Natomiast w przypadku pożaru, zakład ubezpieczeń w większości wypadków powołuje biegłego w zakresie pożarnictwa celem ustalenia przyczyn pożaru. W tej sytuacji należy nie wykonywać żadnych czynności porządkowych czy naprawczych. Nie można zmieniać stanu istniejącego po pożarze do czasu przybycia biegłego, ponieważ ślady uszkodzonych elementów budynku czy też jego wyposażenia mogą pomóc rzeczoznawcy w ustaleniu przyczyny i przebiegu pożaru.

   

  Warto wiedzieć, że niezastosowanie się do powyższych zaleceń może być podstawą do pomniejszenia wartości odszkodowania dla rolników lub w skrajnych przypadkach do odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  pon – pt: 08:00 – 24:00

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^