Warning: Declaration of Extended_Walker_Category::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/votumsa/domains/odszkodowaniedlarolnika.pl/public_html/wp-content/themes/rolnik/functions.php on line 290
Jak uzyskać odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta?
fb twitter gplus email yt
 • Historie rolników
 • OC rolników
 • odszkodowania dla rolników
 • Odszkodowanie po wypadku
 • Odszkodowanie z KRUS
 • Pomoc dla rolników
 • Ubezpieczenia rolnicze
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Oc rolników

  OC rolników

  Rolnik /

  Baza wiedzy /

  Oc rolników /

  Jak uzyskać odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez zwi ...

  Jak uzyskać odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta gospodarcze?

  zwierye gospodarskie

  Każdy właściciel zwierzęcia powinien zdawać sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności za zachowanie zwierzęcia. To samo dotyczy rolników – odpowiadają oni za szkody wyrządzone przez ich zwierzęta gospodarskie. I to bez względu na to, czy doszło do szkody na osobie (czyli np. uszkodzenia ciała), czy też do szkody majątkowej (tu: zniszczone przez zwierzę przedmioty).

   

  Kodeks cywilny jasno wyjaśnia, kto i w jakiej sytuacji jest odpowiedzialny za zachowanie zwierząt:

   

  „Kto chowa zwierzę albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, oni osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.”
  Kodeks Cywilny, art. 431 § 1

   

  Co ciekawe według ustawy osoba, która jest odpowiedzialna za zwierzę, nie musi być wcale jego właścicielem. Mowa tam o osobie, która otacza zwierzę opieką, daje mu schronienie, karmi, leczy itp. Zatem za zwierzę będzie odpowiedzialna także osoba, która nawet tylko tymczasowo opiekuje się nim lub która jest jego posiadaczem zależnym.

   

  Także wykorzystanie zwierzęcia np. na czas prac gospodarskich nakłada na nas odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia. Dotyczy to zarówno zwierząt domowych w szerokim znaczeniu, jak i zwierząt w gospodarstwach rolnych, hodowlanych.

   

  Czy odpowiadam za szkodę wyrządzoną przez zwierzę, które uciekło?

   

  Zdarzają się jednak takie sytuacje, na które teoretycznie nie mogliśmy mieć wpływu na zachowanie zwierzęcia, np. wtedy gdy ono uciekło. Jednak nawet i wtedy będziemy odpowiadać za szkody, które wyrządziło błąkające się zwierzę. Ponosimy wtedy odpowiedzialność na zasadzie winy, czyli tzw. winę w nadzorze.

   

  Takiej odpowiedzialności możemy uniknąć tylko wtedy, gdy wykażemy, że dopełniliśmy z całkowitą starannością obowiązku starannego nadzoru nad zwierzęciem. Warto wtedy skorzystać z pomocy specjalisty, który pomoże w sprawnej argumentacji.

   

  Jak uzyskać odszkodowanie za straty wywołane przez zwierzę gospodarskie?

   

  Jeśli zatem, gdy z powodu zwierzęcia hodowlanego (gospodarskiego) doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu lub ponieśliśmy stratę na mieniu, to rolnik, który za to zwierzę odpowiada, jest zobowiązany do naprawienia naszej szkody. Zwykle możemy liczyć na wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia OC rolników.

   

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika ma charakter powszechny i obowiązkowy. Każdy rolnik posiadający gospodarstwo rolne ma obowiązek wykupienia takiego ubezpieczenia.

   

  Wypłaty z tytułu tego ubezpieczenia OC rolników dotyczą szkód, które powstały w związku z posiadanym gospodarstwem rolnym. Jeżeli więc szkoda wyrządzona przez zwierzęta hodowlane (gospodarskie) nastąpi w związku z posiadanym gospodarstwem rolnym, odpowiedzialność za nią będzie obciążać zakład ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia OC rolników i w takim przypadku szkodę należy zgłosić do ubezpieczyciela rolnika.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  pon – pt: 08:00 – 24:00

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^