fb twitter gplus email yt
 • Historie rolników
 • OC rolników
 • odszkodowania dla rolników
 • Odszkodowanie po wypadku
 • Odszkodowanie z KRUS
 • Pomoc dla rolników
 • Ubezpieczenia rolnicze
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Odszkodowanie z krus

  KRUS - odszkodowania

  Rolnik /

  Baza wiedzy /

  Odszkodowanie z krus /

  Odszkodowania z KRUS – kiedy się należą?

  Odszkodowania z KRUS – kiedy się należą?

  odszkodowanie z krus

  Aby zostało wypłacone odszkodowanie z KRUS muszą zostać spełnione pewne warunki.

   

  Takie świadczenie przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi lub ubezpieczonej osobie, która pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, gdy dojdzie do trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, które są wynikiem wypadku przy pracy rolniczej lub następstwem rolniczej choroby zawodowej. Odszkodowanie z KRUS może zostać także wypłacone członkom rodziny osoby ubezpieczonej, która zmarła w wyniku ww. okoliczności.

   

  Odszkodowanie z KRUS zostanie wypłacone jedynie pod warunkiem, że ubezpieczonemu nie można przypisać rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej. Istotne jest także to, czy osoba ubezpieczona doprowadziła do wypadku będąc nietrzeźwa lub pod wpływem środków odurzających, jak również innych substancji i środków o podobnym działaniu.

   

  KRUS – odszkodowania za wypadek przy pracy rolniczej

   

  Pamiętaj, że nie wszystkie wypadki na terenie gospodarstwa rolnego będą się mieścić w definicji wypadku przy pracy rolniczej, która została wskazana przez ustawodawcę.

   

  Aby KRUS odszkodowania wypłacił poszkodowanemu, musi dojść do nagłego zdarzenia, które zostało spowodowane przyczyną zewnętrzną i:

  • miało miejsce podczas wykonywania czynności związanych z prowadzenie działalności rolniczej
  • wydarzyło się na terenie prowadzonego gospodarstwa rolnego lub na terenie gospodarstwa domowego, jeżeli przylega ono bezpośrednio do gospodarstwa rolnego
  • doszło do niego w drodze z mieszkania do gospodarstwa lub do miejsca wykonywania pracy albo w drodze powrotnej,
  • miało miejsce poza terenem gospodarstwa rolnego, jeżeli poszkodowany wykonywał czynności, które mają związek z prowadzeniem przez niego działalności rolniczej.

   

  odszkodowanie krus

   

  Gdy dojdzie do wypadku należy pamiętać, aby bez zbędnej zwłoki zgłosić go do KRUS, jednak nie później niż do sześciu miesięcy od dnia wypadku.

   

  Odszkodowanie nie tylko z KRUS

   

  Warto pamiętać, że poza świadczeniami z KRUS, których wysokość jest szczegółowo określona w ustawie, możesz po wypadku uzyskać również odszkodowanie od ubezpieczyciela, z którym masz zawartą umową OC rolników w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

   

  Zazwyczaj świadczenia uzyskane z zakładu ubezpieczeń są wyższe (suma ubezpieczenia za jeden wypadek to 5.000.000 euro) niż odszkodowanie przyznane przez KRUS. Z OC masz także możliwość uzyskania zwrotu poniesionych kosztów leczenia, czy dojazdów do placówek medycznych. Czas na zgłoszenie roszczeń również jest znacznie dłuższy. Dochodzenie roszczeń jest możliwe nawet do 20 lat po wypadku.

   

  Jednak uzyskanie odszkodowania z OC rolników nie jest łatwe, wymaga udowodnienia roszczeń oraz wykazania odpowiedzialności, dlatego warto powierzyć swoją sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi, np. VOTUM S.A.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  pon – pt: 08:00 – 24:00

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^